Menu
The last day of term is Friday 19th July. Diwrnod olaf y tymor yw Dydd Gwener 19eg Gorffennaf. Monday 2nd September is a Tutor Day, pupils return on Tuesday 3rd September. Dydd Llun 2 Medi yw diwrnod tiwtor, mae disgyblion yn dychwelyd Ddydd Mawrth 3 Medi.Exam results are available at reception 9-11am on 22nd August. Mae canlyniadau arholiadau ar gael yn nerbynfa 9-11am ar 22 Awst.
Top