Menu
The last day of term is Friday 19th July. Diwrnod olaf y tymor yw Dydd Gwener 19eg Gorffennaf. Monday 2nd September is a Tutor Day, pupils return on Tuesday 3rd September. Dydd Llun 2 Medi yw diwrnod tiwtor, mae disgyblion yn dychwelyd Ddydd Mawrth 3 Medi.Exam results are available at reception 9-11am on 22nd August. Mae canlyniadau arholiadau ar gael yn nerbynfa 9-11am ar 22 Awst.

Contact Details

The Bridge Alternative Provision
Bryncethin Campus
Abergarw Road
Brynmenyn
Bridgend
CF32 9NZ


Telephone: 01656 815290
 
Email: Admin.BridgeAlternativeProvision@bridgend.gov.uk

 

Contact Us - feedback or compliments welcome! Cysylltwch a ni - adborth neu ganmoliaeth!

Fill in this form to ask a question. You may correspond in English or Welsh. Llenwch y ffurflen hon i ofyn cwestiwn. Efallai y byddwch yn cyfateb yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Top