Menu
The last day of term is Friday 19th July. Diwrnod olaf y tymor yw Dydd Gwener 19eg Gorffennaf. Monday 2nd September is a Tutor Day, pupils return on Tuesday 3rd September. Dydd Llun 2 Medi yw diwrnod tiwtor, mae disgyblion yn dychwelyd Ddydd Mawrth 3 Medi.Exam results are available at reception 9-11am on 22nd August. Mae canlyniadau arholiadau ar gael yn nerbynfa 9-11am ar 22 Awst.

Bridge Values

Bridge Values

Staff and pupils at The Bridge have written these values together and these are the values you will see in our school every day, from both staff and pupils.

 

Believe in our own abilities

Credu yn ein gallu ein hunain

Respect each other and take responsibility

Parchu’n gilydd ac yn cymryd cyfrifoldeb

Include everyone and promote equality

Cynnwys pawb ac yn hybu cydraddoleb

Develop ourselves and our knowledge

Datblygu ein hunain a’n gwybodaeth

Go the distance when things get tough

Dyfalbarhau pan fo pethau’n heriol

Enable everyone to achieve their potential

Galluogi I bawb gyflawni eu potensial

 

All pupils, staff and visitors are asked to observe this.

Gofynnir i’r holl ddisgyblion, staff ac ymwelwyr gadw at y rhain

 

Our staff teach pupils these values and we ask all supply staff and other visitors to observe them.

 

We are a Rights Respecting School, have a look at some of our Class Charters, we update them regularly as pupils leave and join us.

Rights Respecting Class Charters

                                 Rights Respecting Class Charters 1 KS3 work on article #25 for March
                                 Rights Respecting Class Charters 2 Dosbarth Heulog KS2 Classs Charter
                                 Rights Respecting Class Charters 3 Dosbarth Gobaith KS3 Class Charter
                                 Rights Respecting Class Charters 4 Dosbarth Estyn KS4 Class Charter
                                 Rights Respecting Class Charters 5 Dosbarth Estyn's shared responsibilities
                                 Rights Respecting Class Charters 6 Dosbarth Hyder KS4 Class Charter
Top