Menu
The last day of term is Friday 19th July. Diwrnod olaf y tymor yw Dydd Gwener 19eg Gorffennaf. Monday 2nd September is a Tutor Day, pupils return on Tuesday 3rd September. Dydd Llun 2 Medi yw diwrnod tiwtor, mae disgyblion yn dychwelyd Ddydd Mawrth 3 Medi.Exam results are available at reception 9-11am on 22nd August. Mae canlyniadau arholiadau ar gael yn nerbynfa 9-11am ar 22 Awst.

Easter Fayre raffle winners

1st prize (rugby tickets) Teejay

2nd prize (giant bunny) Mrs Morris - donated to K in KS2

3rd prize (toy lamb) Latisha

4th prize (Easter egg)  Mrs Pope

5th prize (Easter egg) Dylan

6th prize (Easter egg) Georgia

Top